Tôn Đông Á mở rộng thị trường sang địa ốc và nông nghiệp

Tôn Đông Á mở rộng thị trường sang địa ốc và nông nghiệp

Với sự cạnh tranh nhiều của thị trường hiện nay thì nhiều doanh nghiệp đang mở rộng thị trường cũng như lĩnh vực kinh doanh của mình. Các doanh nghiệp lớn cũng có nhiều tiềm năng và vốn để mở rộng tiềm năng phát triển. Tôn Đông Á là một trong những doanh nghiệp mở rộng lĩnh vực hoạt động. Hãy cùng tìm hiểu ngay nhé!

Kế hoạch mở rộng hoạt động của Tôn Đông Á

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024, Tôn Đông Á cho biết thêm sẽ triển khai thực hiện kế hoạch nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực địa ốc, nông nghiệp với tỷ lệ đầu tư không vượt quá 20% vốn điều lệ hoặc/và 10% vốn chủ sở hữu tại từng thời điểm đầu tư.

CTCP Tôn Đông Á (MCK: GDA) mới công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024, Đại hội dự kiến tổ chức ngày 28/6/2024 tại TP.HCM.

Tham khảo: tiết kiệm tích luỹ

Theo tài liệu dự trình cổ đông, năm 2024, Tôn Đông Á dự trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng sản lượng đạt 780.000 tấn, tăng 0,6% so với cùng kỳ, tổng doanh thu 18.000 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, tăng 5,6% so với thực hiện trong năm 2023.

Kế hoạch mở rộng hoạt động của Tôn Đông Á

Được biết, trong năm 2023, Tôn Đông Á ghi nhận doanh thu 17.435 tỷ đồng, vượt 3% so với kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 284 tỷ đồng, vượt 42% so với kế hoạch lãi 200 tỷ đồng trong năm 2023.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, Tôn Đông Á trình cổ đông trả cổ tức năm 2023 dự kiến tối đa 30%. Trong đó, 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu, thời gian thực hiện trong năm 2024 đến năm 2025 và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phù hợp.

Bước sang năm 2024, mức cổ tức dự kiến tối đa vẫn là 30%. Trong đó, 10% là cổ tức tiền mặt, còn lại tối đa 20% là cổ phiếu và dự kiến thực hiện trong năm 2025 đến năm 2026.

Định hướng kinh doanh của Tôn Đông Á

Về định hướng kinh doanh, Tôn Đông Á nhận định năm 2024 sẽ tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn và thách thức đối với kinh tế nói chung và ngành thép nói riêng. Trong đó, Công ty đặt mục tiêu duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và tận dụng những lợi thế về sản phẩm, chất lượng, thị phần và hệ thống mạng lưới phân phối để tối đa hoá hiệu quả kinh doanh.

Tôn Đông Á sẽ tiếp tục xúc tiến với các khách hàng hiện tại, đặc biệt là các đối tác lớn ở Việt Nam, Mỹ và châu Âu, Công ty có nhiều lợi thế cạnh tranh và thương hiệu để tăng cường phát triển chiến lược phân phối và tiếp cận các thị trường tiềm năng và mở rộng thị phần trong nước và quốc tế.

Trong năm 2024, Tôn Đông Á cho biết sẽ tiếp tục triển khai đầu tư dự án nhà máy sản xuất các sản phẩm sau thép. Mục đích nhằm tăng công suất sản xuất thép lá mạ thêm 1,2 triệu tấn/năm; nâng tổng công suất toàn hệ thống lên 2 triệu tấn, với sản phẩm cuối cùng là thép lá mạ cung ứng cho ngành xây dựng, thiết bị gia dụng, ô tô.

Lộ trình đầu tư từ 6 đến 8 năm kể từ thời điểm được duyệt Giấy phép đầu tư (dự kiến tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng cho 4 giai đoạn).

Định hướng kinh doanh của Tôn Đông Á

Hiện, Tôn Đông Á đang quản lý vận hành 2 nhà máy sản xuất tôn mạ ở Khu công nghiệp Sóng Thần 1 và Khu công nghiệp Đồng An 2 với công suất tối đa đạt 850.000 tấn/năm.

Ngoài ra, Tôn Đông Á còn cho biết thêm sẽ triển khai thực hiện kế hoạch nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực địa ốc, nông nghiệp với tỷ lệ đầu tư không vượt quá 20% vốn điều lệ hoặc/và 10% vốn chủ sở hữu tại từng thời điểm đầu tư.

Tìm hiểu thêm: https://vaytiennhanhsieutoc.net/thoi-diem-chay-nuoc-rut-ve-dich-cua-nhieu-doanh-nghiep/

Về kế hoạch huy động vốn, tại Đại hội sắp tới, Tôn Đông Á trình cổ đông phát hành cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ tối đa từ 20% đến 30% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, triển khai trong năm 2025-2026, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian phù hợp. Số tiền huy động từ cổ đông, Tôn Đông Á sẽ sử dụng để đầu tư mới và/hoặc bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, Tôn Đông Á cũng trình cổ đông đăng ký phát hành trái phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi với giá trị tối đa 500 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, trong 3 tháng đầu năm 2024, công ty mang về 4.100 tỷ doanh thu, tăng 4% so với cùng kỳ. Trừ đi các khoản chi phí, Tôn Đông Á mang về 95,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 16,9% so với quý I/2023.