Nhưng lưu ý mà nhà đầu tư nên biết về cổ phiếu quỹ

Khi một công ty đại chúng phát hành cổ phiếu ra thị trường chứng khoán để huy động vốn, sau đó mua lại một phần cổ phiếu đã phát hành thành công bằng nguồn vốn hợp pháp của mình thì lượng cổ phiếu được mua lại được gọi là cổ phiếu quỹ. Cổ phiếu quỹ trong tiếng Anh còn được gọi là Treasury Stock / Treasury Shares / Reacquired Share / Reacquired Stock.

Thông tin về cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu quỹ không có nghĩa là cổ phiếu phát hành không thành công, số cổ phiếu này được mua lại nhằm những mục đích khác nhau. Khi một công ty mua lại cổ phiếu để hình thành nên Treasury Stock thì số cổ phiếu này không được tính vào số cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường chứng khoán. Thông tin về cổ phiếu quỹ của doanh nghiệp được thể hiện trong báo cáo tài chính, mục Vốn chủ sở hữu.

Thông tin về cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu quỹ vừa là tài sản đồng thời cũng là nguồn vốn của một doanh nghiệp. Tùy tình hình kinh doanh mà ban lãnh đạo công ty dùng cổ phiếu quỹ để huy động vốn hay thưởng cho nhân viên hoặc hủy.

Những lưu ý khi đầu tư cổ phiếu quỹ

Nếu lạm dụng cổ phiếu quỹ sẽ ảnh hưởng đến an toàn tài chính của doanh nghiệp và gây thiệt hại cho những cổ đông khác. Việc mua lại lượng lớn cổ phiếu đang lưu hành để hình thành cổ phiếu quỹ cũng làm giảm nguồn tiền mặt, tăng hệ số nợ của công ty, ảnh hưởng đến các chi phí cho những hoạt động kinh doanh khác và cũng khiến cho khả năng chống chịu với khủng hoảng của doanh nghiệp yếu đi do việc nắm giữ tiền mặt để đảm bảo thanh khoản là rất quan trọng.

Trong một số trường hợp, công ty mua lại cổ phiếu quỹ không những không làm tăng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán mà còn khiến giá tiếp tục sụt giảm, ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư, khiến họ cảm thấy mất niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp.

Những lưu ý khi đầu tư cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu quỹ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thì khi thực hiện giao dịch mua hoặc bán cần phải tuân thủ quy định về giao dịch của Sở. Công ty không được mua lại quá 30% tổng số lượng cổ phiếu phổ thông đã được chào bán ra thị trường, không được mua lại một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu ưu đãi theo quy định.

Hội đồng quản trị chỉ có quyền mua lại tối đa 10% tổng số cổ phiếu của từng loại đã được chào bán trong vòng 12 tháng gần nhất. Hội đồng quản trị công ty có quyền tự quyết định giá mua lại cổ phần nhưng phải đảm bảo giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua.

Việc mua lại cổ phiếu quỹ phải được đồng ý và thông qua của tất cả các cổ đông trong 30 ngày, quy định này nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông, trong thời gian này, cổ đông có thể chào bán cổ phiếu bằng phương thức đảm bảo.

Mong rằng, những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ hữu ích với bạn. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan:  Tỷ lệ thắng khi chơi chứng khoán mà nhà đầu tư nên biết