Tài sản ngắn hạn là gì? Những quy định mới nhất về tài sản ngắn hạn

Tài sản
Khái niệm về tài sản ngắn hạn

1. Tài sản ngắn hạn là gì?

Tài sản ngắn hạn là gì? là thắc mắc của rất nhiều người. Tài sản ngắn hạn có tên tiếng anh là Current assets, đây là những loại tài sản có giá trị tiền, các khoản tương đương tiền và những loại tài sản khác có thể chuyển đổi thành tiền. Những loại tài sản này có thể bán và sử dụng trong vòng không quá 12 tháng hoặc trong một chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo.

Tài sản ngắn hạn thường được sử dụng trong các đơn vị, các tổ chức sử dụng để lưu thông, sản xuất hay đầu tư trong ngắn hạn. Các loại tài sản ngắn hạn có thế tồn tại ở nhiều hình thức khác nhau như trái phiếu, cổ phiếu, tiền mặt, các khoản gửi ngân hàng, nguyên vật liệu kinh doanh… Những loại tài sản ngắn hạn thường có giá trị thấp. 

Các loại tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn là một khái niệm rất phổ biến

Ví dụ cụ thể về các tài sản ngắn hạn như sau:

 • Tiền và các loại tài sản tương đương tiền: Là những khoản tiền có trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. Nó bao gồm các loại tài sản đầu tư ngắn hạn, những loại tài sản có tính thanh khoản cao, những loại tài sản này dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt và có rủi ro thay đổi giá thấp.
 • Các Khoản nợ và các loại tài sản phải thu: Các khoản nợ hay các loại tài sản phải thu là số tiền mà doanh nghiệp chưa thanh toán, đã xuất hóa đơn tuy nhiên chưa chuyển tiền cho doanh nghiệp
 • Các loại phí trả trước: Đây là những khoản phí mà doanh nghiệp thanh toán trước cho các khoản phải thanh toán trong tương lai. Ví dụ, doanh nghiệp sẽ thanh toán tiền thuê mặt bằng trước một lúc 6 tháng hoặc 1 năm theo quy định trên hợp đồng. 
 • Các khoản đầu tư ngắn hạn: Khi doanh nghiệp có khoản tiền nhàn rỗi và muốn lựa chọn dùng số tiền đó để đầu tư vào các dự kinh doanh ngắn hạn thì cũng được gọi là tài sản ngắn hạn
 • Hàng tồn kho: Đây cũng là tải sản của doanh nghiệp nhưng nó đang trong  quá trình sản xuất, kinh doanh để tiêu thụ. Đây cũng là loại tài sản chiếm tỷ trọng rất lớn của doanh nghiệp như: các loại nhiên vật liệu, dụng cụ, công cụ, hàng tồn kho dự phòng, hàng hóa gửi đi bán.

Các loại tài sản ngắn hạn vì có tính thanh khoản cao, dễ bán và dễ thu hồi tiền nên việc quản lý và sử dụng các loại tài sản ngắn hạn có ảnh hưởng rất lớn tới khả năng kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Đặc điểm điểm của tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn có tính biến đổi linh hoạt và liên tục trong một thời gian rất dài trong việc sản xuất kinh doanh. Vì là tài sản ngắn hạn nên có thể chuyển sang tiền tệ sang vật chất và ngược lại một cách đơn giản. 

Mỗi doanh nghiệp sẽ có những hình thái về tài sản ngắn hạn khác nhau, bên cạnh đó là có những đặc điểm khác nhau như sau:

 • Tài sản ngắn hạn thì có tính thanh khoản cao và thời gian luân chuyển tài sản nhanh chóng
 • Tài sản ngắn hạn thì có thể thích ứng nhanh với những biến đổi với tình hình kinh doanh và doanh số của doanh nghiệp. Tài sản ngắn hạn có thể hủy bỏ bất cứ khi nào và không tốn kém quá nhiều chi phí.
 • Tài sản ngắn hạn luôn được vận động trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh, nó giúp cho quá trình sản xuất kinh doanh được vận động liên tục, không bị ngắt quãng.
 • Tài sản ngắn hạn sẽ có giá trị cao hơn sau quá trình luân chuyển. Tài sản ngắn hạn sẽ được thu hồi lại khi chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp kết thúc. 
 • Tài sản ngắn hạn luôn được đảm bảo khả năng thanh toán, sinh lời trong suốt quá trình tái sản xuất

Tài sản ngắn hạn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu sử dụng tài sản ngắn hạn một cách khoa học sẽ giúp hoạt động của doanh nghiệp trở nên trơn tru, mang lại lợi nhuận lớn, giúp cho hoạt động kinh doanh phát triển. 

Đặc điểm của loại tài sản ngắn hạn
Những đặc điểm cơ bản của các loại tài sản ngắn hạn hiện nay

Có tài sản ngắn hạn đồng nghĩa với việc có nguồn lực để đáp ứng nhu cầu của quá trình kinh doanh, không có tài sản thì quá trình kinh doanh sẽ không thể diễn ra. Việc sử dụng tài sản ngắn hạn còn giúp cho việc vận hành sản xuất tăng khả năng cạnh tranh và tọa được lợi thế trên thị trường.

Khi tính tài sản ngắn hạn thì cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Tính giá tài sản ngắn hạn chủ được tiền hành khi tài sản là ngoại tệ. Trong trường hợp tài sản là ngoại tệ thì nó được coi như một loại hàng hóa đặc biệt, có thể mua bán và giao dịch bình thường.
 • Các khoản thu ngắn hạn không tiến hành tính giá. Tuy nhiên những trường hợp thu hồi các khoản thu khó đòi thì cần phải lập dự phòng để tránh việc phản ánh giá trị cao hơn mức thực tế.

3. So sánh tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn là những nguồn lực do chính doanh nghiệp kiểm soát, nắm giữ và có thể thu lợi trong tương lai. Tài sản dài hạn của doanh nghiệp bao gồm tài sản cố định, tài sản hưu hình, tài sản vô hình, tài sản cố định thuê tài chính, tài sản đầu tư vào các công ty con…Tài sản dài hạn có đơn vị thời gian dài, có giá trị lớn.

Tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn
Phân biệt tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn

Khác với tài sản dài hạn, tài sản ngắn hạn có thời gian luân chuyển dưới 12 tháng. Tài sản dài hạn lại ít có sự thay đổi về hình thái cũng như giá trị trong suốt quá trình kinh doanh, vì vậy tài sản dài hạn cũng khó chuyển đổi thành tiền mặt hơn tài sản ngắn bạn và tài sản dài hạn cũng thường được coi là tài sản kèm thanh khoản.

Trên đây là những thông tin mà vaytiennhanhsieutoc.net muốn mang đến cho bạn về tài sản ngắn hạn. Mong rằng những thông tin trên có thể giúp bạn có thêm kiến thức về tài sản ngắn hạn cũng như phân biệt tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn một cách đúng nhất.

1 bình luận

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*