Thuế VAT giảm 2% và những quy định về mặt hàng được giảm VAT

Thuế VAT sẽ được cộng vào giá bán của hàng hóa, dịch vụ và người tiêu dùng sẽ phải chịu phần thuế này. Như vậy, việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) không chỉ có lợi cho doanh nghiệp mà người tiêu dùng cũng sẽ tiết kiệm chi phí khi sử dụng. Vậy thuế GTGT giảm 2% đến khi nào và áp dụng cho những mặt hàng nào, mời các bạn cùng theo dõi.

Tìm hiểu thêm: Thuế VAT là gì?

Thuế VAT được giảm 2%

Chiều ngày 24/6/2023, Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã được thông qua, trong đó có quy định về vấn đề giảm 2% VAT.

Cụ thể, theo điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP thì các cơ sở kinh doanh tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế GTGT 8% đối với các mặt hàng, dịch vụ đang áp dụng mức thuế 10%

Thời hạn giảm thuế suất giá trị gia tăng có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Thuế VAT giảm 2% tới hết ngày 31/12/2023

Quy định về mặt hàng được giảm thuế VAT

Không có quy định cụ thể những mặt hàng nào được giảm 2% thuế giá trị gia tăng, Tuy nhiên, Luật có chỉ ra những hàng hóa, dịch vụ không được áp dụng giảm thuế. Như vậy, có thể hiểu rằng những mặt hàng không thuộc danh mục loại trừ sẽ được hưởng chính sách giảm thuế GTGT.

Căn cứ vào Điều 1 của Nghị định 44/2023/NĐ-CP, những mặt hàng, dịch vụ đang áp dụng mức thuế 10% sẽ được giảm còn 8%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

  • Chứng khoán, hoạt động tài chính ngân hàng, viễn thông, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và các sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm hóa chất, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), dầu mỏ tinh chế, than cốc. Chi tiết được quy định tại Phụ lục I được ban hành kèm theo Nghị định này.
  • Hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết quy định tại Phụ lục II được ban hành kèm theo Nghị định này.
  • Công nghệ thông tin. Chi tiết quy định tại Phụ lục III được ban hành kèm theo Nghị định này.
  • Việc giảm thuế VAT cho từng loại hàng hóa và dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều 1 được áp dụng thống nhất tại các khâu gồm: nhập khẩu, sản xuất, gia công và kinh doanh thương mại. Riêng mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả than khai thác sau đó qua sàng tuyển, được phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế GTGT. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I được ban hành kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP, ngoài khâu khai thác bán ra thì những khâu khác không được giảm thuế suất giá trị gia tăng.

Các tổng công ty, tập đoàn kinh tế thực hiện theo quy trình khép kín mới bán ra cũng được giảm thuế VAT đối với mặt hàng than khai thác bán ra.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ được nêu tại các Phụ lục I, II và III thuộc đối tượng không chịu thuế suất giá trị gia tăng hoặc chịu thuế 5% thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế GTGT và không được giảm 2% thuế.

Một số mặt hàng, dịch vụ đặc thù không được giảm 2% thuế giá trị gia tăng

Lợi ích khi giảm thuế GTGT với doanh nghiệp

Việc tiếp tục triển khai chính sách giảm thuế thu nhập cá nhân được áp dụng phần lớn các loại mặt hàng và dịch vụ sẽ khắc phục được nhiều khó khăn khi thực hiện chính sách này trong năm 2022.

Theo Chính phủ, quy định giảm thuế GTGT này sẽ làm tăng chi phí tuân thủ cho người nộp thuế cũng như chi phí hành thu đối với các cơ quan thuế. Do đó, đề xuất giảm thuế thu nhập cá nhân sẽ đảm bảo mục tiêu kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo thêm công việc cho người lao động, đồng thời góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi nền kinh tế.

Người tiêu dùng là đối tượng được hưởng lợi trực tiếp khi giảm thuế VAT

Bên cạnh đó, đối với chính sách giảm thuế này, người dân sẽ là đối tượng được hưởng lợi trực tiếp do thuế giảm sẽ làm giảm giá bán, giảm chi phí trực tiếp khi tiêu dùng. Các doanh nghiệp sẽ được giảm chi phí sản xuất, kéo theo hạ giá thành sản phẩm, từ đó tăng khả năng phục hồi, đóng góp lại cho ngân sách Nhà nước.

Trên đây là những nội dung về chính sách giảm thuế VAT 2% từ ngày 01/07/2023. Giảm thuế giá trị gia tăng là hoạt động cần thiết giúp phục hồi nền kinh tế cũng như gia tăng sức mua của người tiêu dùng.

Để có thêm nhiều thông tin hữu ích về các ngành nghề, bạn đừng quên truy cập vào Vaytiennhanhsieutoc.net hàng ngày nhé.